SlovenskýEnglish

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Plasty
  12. AUG 2024
  Pondelok
 • BIO odpad
  nenaplánované
 • Papier
  23. AUG 2024
  Piatok
 • Sklo
  10. SEP 2024
  Utorok
IŽKOVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Služba URADNE.sk nie je aktívna pre

OBEC IŽKOVCE

Ižkovce sa nachádzajú na ľavom brehu široko točiacej sa rieky Laborec. S počtom obyvateľov 101 je najmenšou obcou kraja Ung. Napriek jej veľkosti sa však právom môže nazývať perlou Ungskeho kraja. Územie obce bolo už v dávnych časoch obývané. Už v období neolitu bola zriadená členmi kúltúrneho kruhu Csőszhalom-Abara osada na obrábanie pôdy na území obce. Z obdobia eneolitu tu odborníci natrafili na zvláštne, rituálne miesto: pozostatky oválnej stavby ktorej 10 cm hrubú vnútornú stranu vyskladali z pancierov korytnačiek. Vedľa stien, oproti sebe boli položené dve nádoby. Tento nález podľa pôvodu nádob na nás nechali ľudia patriaci do kultúrneho kruhu Nyirség-Zétény. V neskorších časoch bolo územie obce tiež obývané, vyplýva to z nálezov z doby bronzovej, a z szkíta-trák osady založenej v 6. storočí p.n.l.. Najvýznamnejším archeologickým nálezom je však na slovensku jedinečné birituálne keltské pohrebisko. V strede pohrebiska pochovávali bojovníkov v plnej zbroji, bohaté ženské hroby sú založené však na krajoch pohrebiska. Na jednom meči pochovaným s bojovníkom sa našli motývy draka, ktoré sú veľmi podobné s keltskými nálezmi objavenými v oblasti dnešného švajčiarska.