•  
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z


V tejto sekcii sa nenachádzajú žiadné dokumenty.
  Zmluva o dielo
  Dohoda k zmluve o dielo č. 221014- MST- 3
  ZMLUVA O DIELO č. 090315-MST- 1
  Zmluva o poverení sprostredkovatela spracúvaných osobných údajov
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo poskytovaní servizných služieb
  Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 5131911 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
  Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
  Zmluva o splátkovom úvere financovanie projektu z fondov EU číslo 5004/15/080 (v mene EURO ) v zmysle §497 a nasl. ObZ
  Zmluva o dielo 3A - ZO - 0251215 uzavretá podľa §536 násl. Obchodného zákonníka v platnom znení
  Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 5131911 Zb. Obchodný zákonník v není neskorších predpisov
  Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 nasl. zákona č. 513/1991 zb. Obchodneho zákonníka v znení neskorsích predpisov
  Zmulva o uzavretí budúcej zmulvy uzavretá medzi NATUR- PACK, a.s. a OBEC IžKOVCE
  Zmluva o poskytovaní odborních a poradenských služieb o verejnom obstarávaní
  Zmluva o poskytnutí NFP
  Zmluva o dielo - Marián Györky - MS print
  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 561/2015
  DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
  Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP pre výzvu KaHR-22VS-1501
  Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP pre výzvu KaHR-22VS-1501
  Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pre výzvu KaHR-22VS-1501
  Zmluva o dielo „Poradenstvo a koordinácia k projektu Town Twinning“
  Zmulva o reklamnej spolupráci ev. č. 23/2016
  Zmluva o dielo č. 20161010

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:30 - 15:00
  Utorok: 08:30 - 15:00
  Streda: 08:30 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:30 - 12:30

  Fotogaléria

  Kalendár