•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Fa za vyprac. hlásení odpadu Dod.: FURA
14.40 €
Fa za poradensto v oblasti verejného obstarávania Dod.: INITED s.r.o.
100.00 €
Fa za plyn- NEDOPLATOK Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
69.71 €
Fa za telefon Dod.: Telekom
25.00 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA
100.98 €
Fa za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
Fa za balíky na D.dôchodcov Dod.: Jan Molnar
420.00 €
Fa za lemovanie Dod.: BUMI -team s.r.o.
47.57 €
Fa za vodu Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
1.57 €
Fa za tlač knihy Dod.: MS print - Marian Gyorky
2624.00 €
Fa za svetelno,techn meranie Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
678.60 €
Fa za stav.materiál Dod.: Gabriel Kovács
424.72 €
Fa za poradenst.v oblasti verejné obstarávanie Dod.: INITED s.r.o.
100.00 €
Fa za telefon Dod.: Telekom
24.84 €
Fa za stav.materiál Dod.: BUMI -team s.r.o.
47.57 €
Fa za telefon Dod.: Telekom
25.00 €
Fa za spracovanie proj. dokumentácie Dod.: ALNICO s.r.o
720.00 €
Fa za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA
101.28 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Fa za obecné noviny Dod.: INPROST spol. s.r.o
67.60 €
Fa za porád. vo ver.obst. Dod.: INITED s.r.o.
100.00 €
Fa za prevod dát. Dod.: GEOSENSE
480.00 €
Fa za výmenu zálož.zdroja Dod.: Štefan Toth Elsec
51.52 €
Fa za spol.stavebný úrad Dod.: OBEC VOJANY
172.50 €
Fa za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
477.00 €
Fa za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
97.00 €
Fa za telefon Dod.: Telekom
25.16 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA
101.18 €
Fa za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
Fa za prac.odev Dod.: Lovšport -P , s.r.o.
116.60 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za spracovanie o hlás..odpadu Dod.: FURA
14.40 €
Fa za vodu Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
1.57 €
Fa za balík Dod.: Profesionálny register s.r.o
240.00 €
Fa za pauš.odm. poradenstva Dod.: INITED s.r.o.
100.00 €
Fa za obce.info mini Dod.: Datatrade
46.56 €
Fa za telefon Dod.: Telekom
25.57 €
Fa za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA
149.52 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Fa za vypracovania projektu Dod.: AS EKO s.r.o
600.00 €
Fa za telefon Dod.: Telekom
28.43 €
Fa za spol.stáv.urad Dod.: OBEC VOJANY
165.76 €
Fa za poradenstvo o V.O Dod.: INITED s.r.o.
100.00 €
Fa za ERB Dod.: Stabo BARDEJOV, s.r.o.
37.80 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA
101.38 €
Fa za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Faza vlajku Dod.: Gajdoš Gabriel - REPREZENT
21.50 €
Fa za doména Dod.: Star Computers - M .Bračok
38.94 €
Fa za str.lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
345.02 €
Fa za knihy Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
35.20 €
Fa za prepravu osôb Dod.: Jozef Szabo SZABOTRANS
250.00 €
Fa za pracovanie projekt.dokumentácie Dod.: ALNICO s.r.o
582.00 €
Fa za verejne obstarávanie Dod.: INITED s.r.o.
100.00 €
Fa za predpis inšt.prace Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
10.80 €
Fa za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
477.00 €
Fa za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
97.00 €
Fa za predpis vyvoz TKO Dod.: FURA
100.98 €
Fa za telefon Dod.: Telekom
26.53 €
Fa za predpis DF za časopis Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
75.00 €
Fa za vyprac. žiadosťi o NFP Dod.: AS EKO s.r.o
700.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
Fa za pr.vybavevenie mzdy Dod.: IFOsoft s.r.o
21.00 €
Fa za servisné práce Dod.: GEOSENSE
374.40 €
Fa za spracovanie o hlás..odpadu Dod.: FURA
14.40 €
Fa za DF za poradenstvp ver.obstarávanie Dod.: INITED s.r.o.
100.00 €
Fa za telefon Dod.: Telekom
25.00 €
Fa za stav.materiál Dod.: Gabriel Kovács
37.76 €
Fa za plyn Dod.: ANTIK
18.92 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA
101.08 €
Fa za posk.služby Dod.: Star Computers - M .Bračok
72.50 €
Fa za ply Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za vody Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
1.57 €
Fa za AUDIT Dod.: Ing. Marta Podolcová
450.00 €
Fa za stav.materiál Dod.: Gabriel Kovács
49.32 €
Fa za projektovú a rozp.dokumentáciu Dod.: Ing.Dana Betáková
650.00 €
Fa za telefon Dod.: Telekom
25.00 €
Fa za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA
101.58 €
Fa za doména a webhosting Dod.: Webex media s.r.o.
19.90 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Fa za predpis INT.modul Dod.: GEOSENSE
720.00 €
Fa za prac.odev Dod.: Lovšport -P , s.r.o.
55.70 €
Fa za prípravu auta na STK Dod.: Kolos KISS-AUTOSTAR
449.80 €
Fa za RTVS Dod.: RTVS / Odbor výberu úrad
107.87 €
Fa za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
477.00 €
Fa za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
97.00 €
Fa za telefon Dod.: Telekom
21.92 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA
101.28 €
Fa za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Fa za telefon Dod.: Telekom
30.59 €
Fa za vyprac.hlásení Dod.: FURA
14.40 €
Fa za str.lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
345.02 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA
150.12 €
Fa za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Fa za vodu Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
3.14 €
Fa za vyprac.cenovej ponuky Dod.: Real Security,s.r.o
144.00 €
Fa za odmeny výkoním umelcom Dod.: Slovgram
33.50 €
Fa za kancel.potreby Dod.: Adela Andrusová-ADELY
44.75 €
Fa za telefon Dod.: Telekom
29.83 €
Za vyprac.projektu Dod.: Ing.Dana Betáková
2120.00 €
Za vývoz TKO 2/2015 Dod.: FURA
101.48 €
Za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Za mesačník právo pre ropo a obce Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
69.50 €
Za inštal.programu Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
10.80 €
Za tlač harmonogramov na rok 2015 Dod.: FURA
13.32 €
Za progr.vybavenie Dod.: IFOsoft s.r.o
150.72 €
Za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
97.00 €
Za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
477.00 €
Za telefon Dod.: Telekom
30.67 €
Za inštalačné práce Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
10.80 €
Za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
Za vyvoz TKO Dod.: FURA
101.58 €
Za náplň do tlačiarne Dod.: QINTEL s.r.o
36.50 €
Za internet Dod.: ANTIK
27.00 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Za stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
276.73 €
Za Progr.vybav.mzdy Dod.: IFOsoft s.r.o
43.92 €
Za údržbu Pr.vybavenia Azuv 8,4 Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
12.00 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Za inform.brožúry Dod.: UMP SK,s.r.o
55.00 €
Za ver. správa SR - ročný prístup Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o
76.00 €
Za vypracov.ohlásení odpadu Dod.: FURA
14.40 €
Za elektriku / Nedoplatok Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
105.35 €
Za plyn / nedoplatok Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
366.37 €
Za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
110.86 €
Za TKO December 2014 Dod.: FURA
101.38 €
Za telefon Dod.: Telekom
26.83 €
Za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
Za balíky dôchodcom Dod.: Jan Molnar
580.00 €
Za nabytok Dod.: Valéria Albertová - RIA NABYTOK
761.00 €
Za náhradné diely do kosačky Dod.: Baloghová Agáta Globus
80.20 €
Za Spol.Stav.Urad Dod.: OBEC VOJANY
83.50 €
Za internet Dod.: Telekom
20.82 €
Za montáž nu penu Dod.: Gabriel Kovács
12.66 €
Za vývoz TKO Dod.: FURA
102.08 €
Za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
Za diáre 2015 Dod.: R.V.C Michalovce
70.20 €
Za členský príspevok Dod.: Združenie miest a obcí slovenska
16.83 €
Za obecné noviny Dod.: INPROST spol. s.r.o
67.60 €
Za kalendar 2015 Dod.: L-PRESS , Magdaléna Kopaszová
140.00 €
Za zamerania uličných pásov Dod.: GLOBEL s.r.o.
1248.00 €
Za odvoz V.K kontajnera Dod.: FURA
181.61 €
Za telefon Dod.: Telekom
20.70 €
Za vyvoz TKO Dod.: FURA
101.58 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Z elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.00 €
Z elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
460.00 €
Za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
Za vyprac.Programu Dod.: AS EKO s.r.o
180.00 €
Za vypracov.ohlásení odpadu Dod.: FURA
14.40 €
Za službu obce info mini Dod.: Datatrade
38.40 €
Za telefon Dod.: Telekom
20.39 €
Za materiál Dod.: Gabriel Kovács
85.54 €
Za vývoz Dod.: FURA
150.27 €
Za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Za zdroj z roku 2013 Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
29.00 €
Za sporebu vody Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
1.57 €
Za fotogr.Obce Dod.: CBS Foto, s.r.o
64.50 €
Za telefon Dod.: Telekom
21.04 €
Za ST.Materriál Dod.: Gabriel Kovács
55.12 €
za vývoz TKO Dod.: FURA
101.98 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
za opravu kosačky Dod.: NOVOTECH
63.00 €
za rekonštr.ústr.kúrenia Dod.: Vojtech Takács
1022.40 €
za časopis účtovníctvo Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
72.00 €
za telefon Dod.: Telekom
20.39 €
za str. lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
345.02 €
za vývoz TKO Dod.: FURA
101.48 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
460.00 €
za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.00 €
za prenájom zariadenia Dod.: ANTIK
1.00 €
za servisné práce Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
10.80 €
za program.vybavenia ekonomickej MZDY Dod.: IFOsoft s.r.o
20.28 €
za telefon Dod.: Telekom
21.25 €
za spracov.hlásení ODP. Dod.: FURA
14.40 €
za vývoz TKO Dod.: FURA
101.88 €
za spracov.hlásení ODP. Dod.: FURA
14.40 €
za spotrbu vody Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
3.14 €
za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
za ST.material Dod.: Gabriel Kovács
77.98 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
za auditorské služby Dod.: Ing. Marta Podolcová
350.00 €
Doména a wesbhosting Dod.: Webex media s.r.o.
19.90 €
za Obecné noviny Dod.: INPROST spol. s.r.o
15.60 €
za telefon Dod.: Telekom
20.39 €
za vývoz TKO Dod.: FURA
101.78 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
za kancel.potreby Dod.: Adela Andrusová-ADELY
44.84 €
za nársdie Dod.: Gabriel Kovács
115.48 €
za vývoz TKO Dod.: FURA
150.27 €
za telefon Dod.: Telekom
21.41 €
za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.00 €
za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
460.00 €
za internet Dod.: ANTIK
18.92 €
za vykonaných prác Prístavbu prístrešku Dod.: FERAMA spol.s.r.o
5910.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
za str. lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
276.73 €
za telefon Dod.: Telekom
20.54 €
za prenájom zariadenia Dod.: ANTIK
0.42 €
za odmeny výkonným umelcom Dod.: Slovgram
33.50 €
za vývoz TKO Dod.: FURA
101.98 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
za fotogr.Obce Dod.: CBS Foto, s.r.o
64.50 €
za vodu Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
1.57 €
za počitačove a rekl. služby Dod.: Databanka
120.00 €
za tlač harmonogramu Dod.: FURA
13.32 €
za prenájom zariadenia Dod.: ANTIK
1.00 €
za telefon Dod.: Telekom
20.39 €
za vývoz TKO Dod.: FURA
101.68 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
za celoročnú reklamu na internet Dod.: Profesionálny register s.r.o
240.00 €
za inštalaciu progr. Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
18.00 €
za program.vybavenia ekonomickej agendy Dod.: IFOsoft s.r.o
150.72 €
za inštálciu Dod.: IFOsoft s.r.o
10.38 €
za hlasové služby Dod.: Telekom
21.54 €
za komunalny odpa Dod.: FURA
101.58 €
úprava definície súvahy cez vzdialenú správu Dod.: IFOsoft s.r.o
10.38 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
Elektrina-dodávka Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.00 €
Elektrina-dodávka Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
460.00 €
Jedálne kupony Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
209.94 €
Za spracovanie hlaseni o vzniku odpadu Dod.: FURA
14.40 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
3.73 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
1.99 €
Inštalačné a servisné práce-Azuv 7.4, Ifosoft Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
10.80 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:00
Utorok: 08:30 - 15:00
Streda: 08:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár