•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Auditorské služby Dod.: Ing. Marta Podolcová
500.00 €
Predaj PHM Dod.: EMI, s.r.o.
67.44 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
61.32 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
107.64 €
Poradenstvo vo V.O. Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
17.92 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Odmeny výkonným umelcom Dod.: Slovgram
38.60 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
68.92 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
105.72 €
Poplatok za ohlásenie Odb.: SEPS, a.s.
Dod.: Obec Ižkove
30.00 €
Predaj PHM Dod.: EMI, s.r.o.
117.32 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
94.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
292.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
17.92 €
Poradenstvo vo V.O. Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Vývoz odpadových vôd Dod.: Ladislav JAKUB - CSACSA
78.00 €
Nákup náradia Dod.: NOVOTECH
61.00 €
Polygrafické služby - potvrdenie o pobyte - bianco Dod.: Centrum polygrafických služieb
19.82 €
Poradenstvo vo V.O. Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Dotlač projektovej dokumentácie stavby Dod.: SMPROING s.r.o.
120.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
84.41 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
17.92 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
106.20 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.26 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Poradenstvo vo V.O. Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
KC pre pečať v HSM Dod.: Disig, a.s
32.40 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
6.41 €
Nákup náradia Dod.: NOVOTECH
79.50 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
86.46 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
106.68 €
Doména a webhosting Dod.: webex.digital s.r.o.
72.00 €
Stavebný materiál Dod.: Gabriel Kovács
23.56 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
14.83 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Poradenstvo vo V.O. Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.37 €
Inštalácia softvéru Dod.: IFOsoft s.r.o
12.00 €
Inštalácia softvéru Dod.: IFOsoft s.r.o
12.00 €
Pracovná odev Dod.: Lovšport -P , s.r.o.
58.00 €
Programové vybavenie Dod.: IFOsoft s.r.o
111.12 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
94.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
108.76 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
105.72 €
Vypracovanie potvrdenia Dod.: Štátna ochrana prírody SR
70.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
292.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.88 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €
Vrecia na komunálny odpad Dod.: FURA s.r.o.
59.40 €
Nálepky FÚRA Dod.: FURA s.r.o.
13.50 €
Zriadenie WIFI prístupových bodov Dod.: VJ control, s.r.o
10998.00 €
Programové vybavenie Dod.: IFOsoft s.r.o
54.96 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
127.81 €
Informačné brožúry Dod.: UMP SK, s.r.o
88.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
28.91 €
Poradenstvo vo V.O. Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Dod.: AS EKO s.r.o
360.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
45.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
28.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
101.84 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
157.92 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.00 €
Preprava osôb Dod.: Jozef Szabo SZABOTRANS
100.00 €
Preprava osôb Dod.: Jozef Szabo SZABOTRANS
291.50 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Stavebný materiál Dod.: Gabriel Kovács
19.66 €
Ročný poplatok o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta Dod.: Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
144.00 €
Služby v rámci projektu VIA CARPATIA Dod.: Ing. Tibor Benicky
311.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
93.90 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.08 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Spracovanie žiadosti Dod.: QM Slovakia, s.r.o
120.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
107.88 €
Tlač reklamných predmetov Dod.: SAVIL s.r.o.
845.00 €
Poradenstvo vo V.O. Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Kancelárske potreby Dod.: QINTEL s.r.o
576.96 €
STK Traktora Dod.: E-GL, s.r.o.
119.00 €
Spracovanie žiadosti Dod.: AS EKO s.r.o
360.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Dod.: Ing. Dana Betáková
1777.00 €
Poradenstvo vo V.O. Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
85.18 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
107.88 €
Súčiastky do kosačky Dod.: NOVOTECH
139.70 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
18.19 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
84.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
200.00 €
Periodická publikácia Dod.: ARKHE s.r.o.
150.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
1.61 €
Práce- Revitalizácia verejného priestranstva Dod.: Attila Hires STAVEBNÁ ČINNOSŤ
5878.98 €
Kancelárske potreby Dod.: QINTEL s.r.o
62.28 €
Poplatok za hl. istič Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
194.00 €
Prenájom mobilných WC Dod.: Ladislav JAKUB - CSACSA
384.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
72.52 €
Poradenstvo vo V.O. Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
108.36 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
18.28 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
4.81 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Dodávka a montáž hracích prvkov Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
17094.72 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Ročný prístuup obce.info Dod.: Datatrade s.r.o.
46.56 €
Auditorské služby Dod.: Ing. Marta Podolcová
500.00 €
Oprava rozhlasu Dod.: Real Security,s.r.o
1263.60 €
Oprava kamerového systému Dod.: Real Security,s.r.o
1825.44 €
Oprava zabezpečovacieho systému Dod.: Elsec s.r.o.
474.96 €
Ubytovanie hostí Dod.: Milan Bosák B+B
316.80 €
Poradenstvo vo V.O. Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
64.55 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.90 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
107.88 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Hasičské vybavenie Dod.: Štec Igor
206.40 €
Technika - Oplotenie kompostoviska Dod.: FERAMA spol.s.r.o
17663.40 €
Oplotenie kompostoviska Dod.: FERAMA spol.s.r.o
11810.29 €
Pracovná obuv pre HZ Dod.: Lovšport -P , s.r.o.
200.00 €
Pracovná rovnošata pre HZ Dod.: DH fire &safety s.r.o.
1005.00 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
51.41 €
Tlačiarenské služby Dod.: SAVIL s.r.o.
66.95 €
Reprezentačné Dod.: Ing. Molnár Ján
178.50 €
Servisné práce - ZETOR Dod.: MANNET spol.s r.o.
235.20 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
59.24 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
155.40 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
140.86 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.82 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
200.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
84.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Poradenstvo vo V.O. Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Drobný nákup Dod.: CM - Trading špedícia- zasielateľstvo s.r.o.
41.59 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Sada športových pohárov Dod.: Lovšport -P , s.r.o.
68.00 €
Poradenstvo vo V.O. Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Súčiastky do kosačky Dod.: NOVOTECH
165.33 €
Servisné práce - ZETOR Dod.: MANNET spol.s r.o.
116.64 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
55.57 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy Dod.: OBEC VOJANY
321.60 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
104.28 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
77.99 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.12 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Kancelárske potreby Dod.: QINTEL s.r.o
38.20 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Poradenstvo vo V.O. Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Poradenstvo vo V.O. Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
3.20 €
Postrek proti komárom Dod.: VETERINÁRIUS s.r.o.
300.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
61.76 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
106.20 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.00 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
196.34 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Oprava rozpočtu na stavbe - Vidiecky dom Dod.: Ing. Gabriela Babjáková
30.00 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Servis vozidla Dod.: Kolos KISS-AUTOSTAR
127.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
108.36 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
68.05 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Vývoz odpadových vôd Dod.: Ladislav JAKUB - CSACSA
93.60 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
61.16 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
200.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
84.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
79.61 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Stravné lístky Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
676.91 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
44.17 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
109.08 €
Projektové energetické hodnotenie budovy Dod.: LIPA PRO s.r.o.
199.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.10 €
KC pre pečať v HSM Dod.: Disig, a.s
32.40 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Oprava PC Dod.: Ing. Mikuláš Böszörményi
66.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
4.81 €
Spracovanie žiadosti Dod.: AS EKO s.r.o
240.00 €
Náradie Dod.: NOVOTECH
216.20 €
Technická prehliadka Dod.: Elektro - Bodzáš
61.74 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
83.27 €
Oprava plynového kotla Dod.: Vojtech Takács
263.52 €
Ročný prístup Vs SR Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o
117.00 €
Výmena záložného zdroja_Dom smútku Dod.: Elsec s.r.o.
76.80 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
32.23 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.94 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.98 €
Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Dod.: AS EKO s.r.o
240.00 €
Doména a webhosting Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
Dodávka plynu Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Kancelárske potreby Dod.: QINTEL s.r.o
44.70 €
Inštalácia softvéru Dod.: IFOsoft s.r.o
10.80 €
Náradie Dod.: NOVOTECH
236.90 €
Nákupné poukážky dôchodcom Dod.: Ing. Molnár Ján
420.00 €
Spracovanie projektovej dokumentácie Dod.: ALNICO s.r.o
300.00 €
Inštalácia softvéru Dod.: IFOsoft s.r.o
10.80 €
Programové vybavenie Dod.: IFOsoft s.r.o
111.12 €
Vrecia na komunálny odpad Dod.: FURA s.r.o.
59.40 €
Vlajky a zástavy Dod.: Gajdoš Gabriel - REPREZENT
41.20 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
100.09 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
59.53 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
200.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
84.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
149.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.20 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €
Odmeny výkonným umelcom Dod.: Slovgram
38.40 €
Pripojenie OM Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
64.00 €
Pripojenie OM Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
64.00 €
Revízia pripojenia kam. systému z dvoch podperných bodov Dod.: MOPUR Ing. Dorota Sabolčáková
170.00 €
Stravné lístky Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
602.50 €
Aktualizácia weovej stránky Dod.: wbx, s.r.o.
36.00 €
Programové vybavenie Dod.: IFOsoft s.r.o
54.96 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
36.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
65.00 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
42.08 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
28.25 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
91.64 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.83 €
Servisné práce - ZETOR Dod.: MANNET spol.s r.o.
105.10 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
126.52 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
1.61 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Nálepky FÚRA Dod.: FURA s.r.o.
13.50 €
Informačné brožúry Dod.: UMP SK, s.r.o
88.00 €
Ochranná pracovná odev Dod.: Lovšport -P , s.r.o.
261.00 €
Kancelárske potreby Dod.: QINTEL s.r.o
17.20 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Kontrola ÚK v obecnom dome Dod.: Vojtech Takács
50.40 €
Zakladanie stavby Amfiteáter Dod.: Attila Hires STAVEBNÁ ČINNOSŤ
18684.58 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
78.73 €
Montáž kamerového systému Dod.: Real Security,s.r.o
6257.28 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
59.58 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.63 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.00 €
Predplatné časopisu OBECNÉ NOVINY Dod.: INPROST spol. s.r.o
88.40 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Prečistenie kanalizácie Dod.: Ladislav JAKUB - CSACSA
514.56 €
Stavebné práce-Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov Dod.: NOVICOM s.r.o.
52632.58 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
72.61 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.43 €
Predplatné mesačníka Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
79.80 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.36 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
187.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.00 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
70.99 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Kancelárske potreby Dod.: QINTEL s.r.o
88.15 €
Zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy Dod.: OBEC VOJANY
331.65 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €
Spracovanie žiadosti o NFP Dod.: AS EKO s.r.o
240.00 €
Dodanie kvetov Dod.: Záhradníctvo - Ing. Edita Gyüreová
799.80 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
61.68 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Spracovanie a dodanie projektu stavby Vidiecky dom Dod.: mmm architects s.r.o.
4145.00 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
35.40 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.04 €
Stavebný materiál Dod.: Gabriel Kovács
247.61 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Vitrína vonkajšia dvojkrídlová Dod.: B2B Partner s.r.o.
793.20 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Za služby obce.info Dod.: Datatrade s.r.o.
46.56 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
3.20 €
Súčiastky do kosačky Dod.: NOVOTECH
73.92 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
54.91 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
146.12 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.53 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.57 €
Úprava verejných priestranstiev, ciest a autobusové zastávky Dod.: FERAMA spol.s.r.o
10088.27 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Stravné lístky Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
379.24 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
49.54 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
16.98 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
34.73 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
187.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
149.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Ventilátor Dod.: Baloghová Agáta Globus
39.80 €
Stavebný materiál Dod.: Gabriel Kovács
80.00 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Úprava verejných priestranstiev, ciest a autobusové zastávky Dod.: FERAMA spol.s.r.o
19368.00 €
Úprava verejných priestranstiev, ciest a autobusové zastávky Dod.: FERAMA spol.s.r.o
17562.24 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
47.15 €
Úprava verejných priestranstiev, ciest a autobusové zastávky Dod.: FERAMA spol.s.r.o
6004.68 €
Školné na základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záv. skúšok Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
440.00 €
Servisné poplatky Dod.: Cleerio SK s.r.o.
374.40 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
48.92 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.48 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.83 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Úprava verejných priestranstiev, ciest a autobusové zastávky Dod.: FERAMA spol.s.r.o
18442.75 €
Kancelárske potreby Dod.: QINTEL s.r.o
26.67 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
3.20 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Pracovné náradie Dod.: NOVOTECH
174.00 €
Postrek proti komárom Dod.: JP Businesses s.r.o.
114.11 €
Výkon audítorských služieb Dod.: Ing. Marta Podolcová
500.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
50.93 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.63 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
143.47 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.69 €
Doplatok za Obecné noviny Dod.: INPROST spol. s.r.o
20.80 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Kniha "Zemplín z neba" Dod.: CBS spol. s.r.o.
106.20 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
56.27 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.00 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
69.54 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
187.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.93 €
Ochranná pracovná odev Dod.: Lovšport -P , s.r.o.
99.40 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
74.48 €
Pečať v HSM Dod.: Disig, a.s
32.40 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Stravné lístky Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
658.31 €
Nákupné poukážky dôchodcom Dod.: Ing. Molnár Ján
405.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.65 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
29.78 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.83 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
11.22 €
Odmeny výkonným umelcom Dod.: Slovgram
38.50 €
Ročný prístup Vs SR Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o
96.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
78.73 €
Oprava PC Dod.: Ing. Mikuláš Böszörményi
47.00 €
Spracovanie žiadosti a príloh k výzve z ÚV SR Dod.: AS EKO s.r.o
240.00 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
18.20 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
64.94 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.83 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Kancelárske potreby Dod.: QINTEL s.r.o
103.32 €
Doména a webhosting Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.99 €
Programové vybavenie agendy obecného úradu na rok 2018 Dod.: IFOsoft s.r.o
111.12 €
Vyhotovenie žiadosti o NFP Dod.: Star Computers - M .Bračok
50.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
92.96 €
Revízia elektrospotrebičov Dod.: effective energy s.r.o.
162.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
187.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.20 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
55.94 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
149.00 €
Inštalácia softvéru Dod.: IFOsoft s.r.o
21.60 €
Vrecia na komunálny odpad Dod.: FURA s.r.o.
59.40 €
Programové vybavenie MZDY 2018 Dod.: IFOsoft s.r.o
54.96 €
Stravné lístky Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
585.96 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
77.00 €
Nálepky FÚRA Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
80.00 €
Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Dod.: AS EKO s.r.o
240.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
4.16 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
92.44 €
Finančné vysporiadanie za 2017 Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
8.16 €
Poplatok za vyjadrenie Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
120.00 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
101.18 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
79.56 €
Informačné brožúry Dod.: UMP SK, s.r.o
78.00 €
Spracovanie projektovej dokumentácie stavby Dod.: mmm projects s.r.o.
1400.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
75.34 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.60 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
3.14 €
Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
255.93 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Vyhotovenie žiadosti o NFP Dod.: Združenie VIDIEK
950.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.78 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.22 €
Členský príspevok Dod.: Združenie miest a obcí slovenska
16.50 €
Predplatné časopisu OBECNÉ NOVINY Dod.: INPROST spol. s.r.o
67.60 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Dod.: Ing. Máté Simon - PROING
200.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Dod.: Ing. Máté Simon - PROING
300.00 €
Predplatné mesačníka Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
77.40 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
64.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
75.00 €
Kancelárske potreby Dod.: QINTEL s.r.o
16.00 €
Stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
296.88 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Práce k žiadosti o dotáciu v rámci EF na rok 2018 Dod.: AS EKO s.r.o
780.00 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
139.08 €
Stavebný materiál Dod.: Gabriel Kovács
20.41 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
69.25 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.35 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
174.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
82.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.88 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
64.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
75.00 €
Úprava verejných priestranstiev Dod.: FERAMA spol.s.r.o
5119.78 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Služby obce.info Dod.: Datatrade s.r.o.
46.56 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
59.30 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
102.76 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.98 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
75.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
64.00 €
Zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
341.70 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
3.14 €
Vypracovanie žiadosti o finančnú podporu Dod.: Mgr. Krisztina Fehér
900.00 €
Úprava verejných priestranstiev Dod.: FERAMA spol.s.r.o
483.52 €
Výkon audítorských služieb Dod.: Ing. Marta Podolcová
450.00 €
Kniha Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
23.89 €
Prenájom mobilných WC Dod.: Ladislav JAKUB - CSACSA
205.20 €
Tlač reklamného materiálu Dod.: SAVIL s.r.o.
200.52 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
54.49 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Účasť na seminári Dod.: JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.
70.00 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
57.76 €
Stavebný materiál Dod.: Gabriel Kovács
64.42 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
75.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
64.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
149.07 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
Spracovanie architektonickej štúdie stavby Dod.: mmm projects s.r.o.
800.00 €
Kancelárske potreby a drobný tovar Dod.: CM - Trading špedícia- zasielateľstvo s.r.o.
100.47 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
46.62 €
Reklamné predmety Dod.: Ján Grajzeľ
200.50 €
Kancelárske potreby Dod.: QINTEL s.r.o
22.25 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
169.50 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Hmlový set Dod.: Rehák Roderik
65.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
174.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
82.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.86 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
64.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
75.00 €
EU zástava Dod.: 2U spol. s r.o.
50.64 €
Športové poháre Dod.: Lovšport -P , s.r.o.
129.00 €
Kancelárske potreby Dod.: Adela Andrusová-ADELY
83.28 €
Kancelárske potreby Dod.: QINTEL s.r.o
41.75 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
44.14 €
Servisné poplatky Dod.: Cleerio SK s.r.o.
374.40 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.00 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
67.16 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.88 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
64.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
75.00 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
1.57 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Súčiastky do kosačky Dod.: NOVOTECH
121.60 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
47.17 €
Spracovanie žiadosti Dod.: AS EKO s.r.o
240.00 €
Stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
356.49 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
99.02 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.62 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.88 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
75.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
64.00 €
Zabezpečenie STK a EK pre SEAT Inka Dod.: Kolos KISS-AUTOSTAR
158.00 €
Montáž kamerového systému Dod.: Real Security,s.r.o
11999.89 €
Servisné práce Dod.: Kolos KISS-AUTOSTAR
225.50 €
Nožnicový stan Dod.: Patrik Chovanec
340.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
51.17 €
Súčiastky do traktora Dod.: Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL
71.72 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
75.00 €
Spracovanie žiadosti Dod.: AS EKO s.r.o
240.00 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
133.49 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.99 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
101.38 €
Zriadenie webovej aplikácie Dod.: wbx, s.r.o.
648.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
75.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
64.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Dod.: Ing. Máté Simon - PROING
2200.00 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Poplatok za seminár Dod.: RVA Zvolen n.o
40.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
59.72 €
Záručná prehliadka traktora Dod.: JUGOMA spol. s.r.o
178.02 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.23 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
79.40 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.88 €
Doména a webhosting Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Inštalácia softvéru Dod.: IFOsoft s.r.o
10.38 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
64.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
75.00 €
KC pre pečať v HSM Dod.: Disig, a.s
32.40 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
3.14 €
Odmeny výkonným umelcom Dod.: Slovgram
38.50 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.33 €
Práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie Dod.: AS EKO s.r.o
180.00 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.78 €
Predaj PHM Dod.: Milan Bosák B+B
59.60 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.98 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
64.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
75.00 €
Programové vybavenie Dod.: IFOsoft s.r.o
111.12 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
79.20 €
Kancelárske potreby Dod.: QINTEL s.r.o
74.55 €
Stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
218.34 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Ročný prístup Vs SR Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o
96.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
89.21 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.13 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
144.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
149.37 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
299.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
75.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
64.00 €
Predplatné mesačníka Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
55.80 €
Programové vybavenie Dod.: IFOsoft s.r.o
54.96 €
Spracovanie hlásení o komunálnom odpade Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
64.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
75.00 €
Nálepky FÚRA Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
66.19 €
Vytvorenie obecnej webstránky Dod.: Star Computers - M .Bračok
137.50 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
101.18 €
poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
19.42 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.39 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
88.76 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
1.57 €
Kancelárske potreby Dod.: QINTEL s.r.o
31.90 €
Balíky dôchodcom a balíky na Mikuláša deťom Dod.: Ing. Molnár Ján
554.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
73.52 €
Kalendárium 2017 Dod.: L-PRESS , Magdaléna Kopaszová
40.00 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.32 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
102.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
101.08 €
Obecné noviny - predplatné Dod.: INPROST spol. s.r.o
67.60 €
Súčiastky do kosačky Dod.: Baloghová Agáta Globus
99.98 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
74.00 €
poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Práce v rámci projektu Dod.: NOVICOM s.r.o.
38418.07 €
Členský príspevok Dod.: Združenie miest a obcí slovenska
16.67 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
67.16 €
Služby verejnosti RTVS Dod.: RTVS / Odbor výberu úrad
33.68 €
Vytvorenie obecnej webstránky Dod.: Star Computers - M .Bračok
75.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
91.00 €
Dodávka elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
167.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
101.48 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
74.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
102.00 €
Spracovanie žiadosti Dod.: AS EKO s.r.o
180.00 €
Preprava osôb Dod.: Jozef Szabo SZABOTRANS
292.80 €
Projektová dokumentácia Dod.: Ing. Dana Betáková
1700.00 €
Spracovanie hlásení o komunálnom odpade Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
348.62 €
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Informačné brožúry Dod.: UMP SK, s.r.o
39.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
16.09 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.28 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
101.08 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Ročný poplatok za služby obce.info Dod.: Datatrade s.r.o.
46.56 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
3.14 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
74.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
102.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Servisné práce Dod.: Kolos KISS-AUTOSTAR
103.80 €
Zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy Dod.: OBEC VOJANY
345.05 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.40 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
149.37 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Súčiastky do kosačky Dod.: NOVOTECH
105.40 €
Prenájom mobilných WC - Deň obce Dod.: Ladislav JAKUB - CSACSA
288.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
74.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
102.00 €
Tlač brožúr - Deň obce Dod.: MS print - Marián Györky
482.00 €
Tričká s nápisom - Deň obce Dod.: SAVIL s.r.o.
213.00 €
Jedálenské stoly Dod.: MOB Interier s.r.o.
645.00 €
Tlačiareň Dod.: QINTEL s.r.o
232.00 €
Kancelárske potreby a reklamné predmety - Deň obce Dod.: SAVIL s.r.o.
549.95 €
Koordinácia projektu - Deň obce Dod.: Mgr. Krisztina Fehér
900.00 €
Zabezpečenie prekladov - Deň obce Dod.: Patrónus
1700.00 €
Rozoslanie tlačovej správy - Deň obce Dod.: Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov
28.00 €
Konferenčné stoličky Dod.: B2B Partner s.r.o.
1380.00 €
Občerstvenie a obed - Deň obce Dod.: Ing. Tibor Benicky
2400.00 €
Úhrada za telefón Dod.: M.B.A. Financie s.r.o.
16.95 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.78 €
Ubytovanie - Deň obce Dod.: Stredná odborná škola
472.00 €
Stravné - Deň obce Dod.: Stredná odborná škola
165.00 €
Kniha Zemplín z neba - záloha Dod.: CBS spol. s.r.o.
166.10 €
Ubytovanie - Deň obce Dod.: Reformovaná cirkev Drahňov
1100.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Dodávka eletriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
91.00 €
Dodávka eletriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
496.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Reprezentačné Dod.: VLADIMIR MICHLIK
98.96 €
Športové poháre Dod.: Lovšport -P , s.r.o.
39.00 €
Stavebný materiál Dod.: Gabriel Kovács
35.47 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
101.48 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
74.00 €
Reklamné predmety Dod.: EUROKO, spol. s r.o.
24.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
102.00 €
Predplatné časopisu ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
79.80 €
Spracovanie žiadosti o podporu formou dotácie Dod.: AS EKO s.r.o
780.00 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Tlač plakát a pozvánok Dod.: MS print - Marián Györky
112.00 €
Servisné poplatky Dod.: Cleerio SK s.r.o.
374.40 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.98 €
Štrk riečny Dod.: Ing. Štefan Popély
77.98 €
Údržba programového vybavenia Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
12.00 €
Energetický certifikát budov Dod.: Ing. Ján Repka
130.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
74.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
102.00 €
Letenky Dod.: pelicantravel.com s.r.o.
3549.76 €
Letenky Dod.: pelicantravel.com s.r.o.
654.04 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
101.08 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
3.14 €
Altánok Dod.: Elektrosped a.s.
227.60 €
Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania Dod.: INITED s.r.o.
150.00 €
Výkon audítorských služieb za rok 2015 Dod.: Ing. Marta Podolcová
450.00 €
Altánok Dod.: Elektrosped a.s.
131.90 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
101.28 €
Kniha zákon o finančnej kontrole Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
18.20 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
102.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
74.00 €
Stavebný materiál Dod.: Gabriel Kovács
31.19 €
Pivné stoly Dod.: Elektrosped a.s.
420.00 €
Doména a webhosting Dod.: Webex media s.r.o.
19.90 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Faktúra za rebrík Dod.: B2B Partner s.r.o.
254.40 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Dodávka eletriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
91.00 €
Dodávka eletriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
496.00 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Vyhotovenie Geometrického plánu Dod.: GLOBEL s.r.o.
227.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
101.38 €
Stavebný materiál Dod.: Gabriel Kovács
29.02 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
74.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
102.00 €
OPaOS OPZ, ELI a bleskozvodov objektov Dod.: Andrej Suszter BANDOTHERM
493.01 €
Za účasť na seminári Dod.: RVA Zvolen n.o
35.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Kniha Zemplín z neba - záloha Dod.: CBS spol. s.r.o.
163.90 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
149.07 €
Stavebný materiál Dod.: Gabriel Kovács
34.60 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Náklady na dopravu Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
74.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
102.00 €
Stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
689.32 €
Vodné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
3.14 €
Inštalácia ekonomickej agendy Dod.: IFOsoft s.r.o
10.38 €
Odmeny výkonným umelcom Dod.: Slovgram
38.50 €
Poplatok za výmenu merania Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
29.80 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Vodoinštalačné práce Dod.: Vojtech Takács
140.00 €
Programové vybavenie - v16.01. Dod.: IFOsoft s.r.o
150.72 €
Práce na stavbe ,,Rozvody verejného osvetlenia obce Ižkovce" Dod.: ANTES PLUS, spol. s r.o.
14860.60 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.55 €
Za vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
100.88 €
Poplatok za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
102.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
74.00 €
Ročný prístup vssr.sk Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o
84.00 €
Servisné práce Dod.: Kolos KISS-AUTOSTAR
50.00 €
Za tlač harmonogramov na rok 2016 Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP Dod.: AS EKO s.r.o
700.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Dodávka eletriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
496.00 €
Dodávka eletriny Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
91.00 €
Poplatky za telefón Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.20 €
Vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA s.r.o.
101.28 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
74.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
102.00 €
Reklamné služby Dod.: Profesionálny register s.r.o
240.00 €
Inštalačné práce Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
12.00 €
Vlajky EU, SR Dod.: JOZEF SMRHOLA-OLYMP
59.00 €
Informačné brožúry Dod.: UMP SK, s.r.o
78.00 €
Programové vybavenie MZDY - v16.01. Dod.: IFOsoft s.r.o
54.96 €
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Dod.: AS EKO s.r.o
240.00 €
Predplatné mesačníka PRÁVO PRE ROPO A OBCE Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
72.00 €
Telefonické služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.99 €
Dodávka eletriky Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
89.18 €
Stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
345.02 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
102.00 €
Dodávka plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
74.00 €
Stavebné práce: výkop kábelovej ryhy Dod.: Attila Hires STAVEBNÁ ČINNOSŤ
178.20 €
Stavebný materiál Dod.: BOLONI, s.r.o
84.54 €
Fa za vyprac. hlásení odpadu Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Fa za poradensto v oblasti verejného obstarávania Dod.: INITED s.r.o.
100.00 €
Fa za plyn- NEDOPLATOK Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
69.71 €
Fa za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
100.98 €
Fa za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Fa za balíky na D.dôchodcov Dod.: Ing. Molnár Ján
420.00 €
Fa za lemovanie Dod.: BUMI -team s.r.o.
47.57 €
Fa za vodu Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
1.57 €
Fa za tlač knihy Dod.: MS print - Marián Györky
2624.00 €
Fa za svetelno,techn meranie Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
678.60 €
Fa za stav.materiál Dod.: Gabriel Kovács
424.72 €
Fa za poradenst.v oblasti verejné obstarávanie Dod.: INITED s.r.o.
100.00 €
Fa za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.84 €
Fa za stav.materiál Dod.: BUMI -team s.r.o.
47.57 €
Fa za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Fa za spracovanie proj. dokumentácie Dod.: ALNICO s.r.o
720.00 €
Fa za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
101.28 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Fa za obecné noviny Dod.: INPROST spol. s.r.o
67.60 €
Fa za porád. vo ver.obst. Dod.: INITED s.r.o.
100.00 €
Fa za prevod dát. Dod.: GEOSENSE
480.00 €
Fa za výmenu zálož.zdroja Dod.: Štefan Toth Elsec
51.52 €
Fa za spol.stavebný úrad Dod.: OBEC VOJANY
172.50 €
Fa za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
477.00 €
Fa za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
97.00 €
Fa za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.16 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
101.18 €
Fa za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Fa za prac.odev Dod.: Lovšport -P , s.r.o.
116.60 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za spracovanie o hlás..odpadu Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Fa za vodu Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
1.57 €
Fa za balík Dod.: Profesionálny register s.r.o
240.00 €
Fa za pauš.odm. poradenstva Dod.: INITED s.r.o.
100.00 €
Fa za obce.info mini Dod.: Datatrade s.r.o.
46.56 €
Fa za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.57 €
Fa za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
149.52 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Fa za vypracovania projektu Dod.: AS EKO s.r.o
600.00 €
Fa za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.43 €
Fa za spol.stáv.urad Dod.: OBEC VOJANY
165.76 €
Fa za poradenstvo o V.O Dod.: INITED s.r.o.
100.00 €
Fa za ERB Dod.: Stabo BARDEJOV, s.r.o.
37.80 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
101.38 €
Fa za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Faza vlajku Dod.: Gajdoš Gabriel - REPREZENT
21.50 €
Fa za doména Dod.: Star Computers - M .Bračok
38.94 €
Fa za str.lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
345.02 €
Fa za knihy Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
35.20 €
Fa za prepravu osôb Dod.: Jozef Szabo SZABOTRANS
250.00 €
Fa za pracovanie projekt.dokumentácie Dod.: ALNICO s.r.o
582.00 €
Fa za verejne obstarávanie Dod.: INITED s.r.o.
100.00 €
Fa za predpis inšt.prace Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
10.80 €
Fa za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
477.00 €
Fa za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
97.00 €
Fa za predpis vyvoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
100.98 €
Fa za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.53 €
Fa za predpis DF za časopis Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
75.00 €
Fa za vyprac. žiadosťi o NFP Dod.: AS EKO s.r.o
700.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Fa za pr.vybavevenie mzdy Dod.: IFOsoft s.r.o
21.00 €
Fa za servisné práce Dod.: GEOSENSE
374.40 €
Fa za spracovanie o hlás..odpadu Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Fa za DF za poradenstvp ver.obstarávanie Dod.: INITED s.r.o.
100.00 €
Fa za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Fa za stav.materiál Dod.: Gabriel Kovács
37.76 €
Fa za plyn Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
101.08 €
Fa za posk.služby Dod.: Star Computers - M .Bračok
72.50 €
Fa za ply Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za vody Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
1.57 €
Fa za AUDIT Dod.: Ing. Marta Podolcová
450.00 €
Fa za stav.materiál Dod.: Gabriel Kovács
49.32 €
Fa za projektovú a rozp.dokumentáciu Dod.: Ing. Dana Betáková
650.00 €
Fa za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Fa za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
101.58 €
Fa za doména a webhosting Dod.: Webex media s.r.o.
19.90 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Fa za predpis INT.modul Dod.: GEOSENSE
720.00 €
Fa za prac.odev Dod.: Lovšport -P , s.r.o.
55.70 €
Fa za prípravu auta na STK Dod.: Kolos KISS-AUTOSTAR
449.80 €
Fa za RTVS Dod.: RTVS / Odbor výberu úrad
107.87 €
Fa za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
477.00 €
Fa za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
97.00 €
Fa za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.92 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
101.28 €
Fa za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Fa za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.59 €
Fa za vyprac.hlásení Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Fa za str.lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
345.02 €
Fa za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
150.12 €
Fa za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Fa za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Fa za vodu Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
3.14 €
Fa za vyprac.cenovej ponuky Dod.: Real Security,s.r.o
144.00 €
Fa za odmeny výkoním umelcom Dod.: Slovgram
33.50 €
Fa za kancel.potreby Dod.: Adela Andrusová-ADELY
44.75 €
Fa za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.83 €
Za vyprac.projektu Dod.: Ing. Dana Betáková
2120.00 €
Za vývoz TKO 2/2015 Dod.: FURA s.r.o.
101.48 €
Za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Za mesačník právo pre ropo a obce Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
69.50 €
Za inštal.programu Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
10.80 €
Za tlač harmonogramov na rok 2015 Dod.: FURA s.r.o.
13.32 €
Za progr.vybavenie Dod.: IFOsoft s.r.o
150.72 €
Za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
97.00 €
Za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
477.00 €
Za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.67 €
Za inštalačné práce Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
10.80 €
Za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Za vyvoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
101.58 €
Za náplň do tlačiarne Dod.: QINTEL s.r.o
36.50 €
Za internet Dod.: ANTIK telecom
27.00 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Za stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
276.73 €
Za Progr.vybav.mzdy Dod.: IFOsoft s.r.o
43.92 €
Za údržbu Pr.vybavenia Azuv 8,4 Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
12.00 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
67.00 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
83.00 €
Za inform.brožúry Dod.: UMP SK, s.r.o
55.00 €
Za ver. správa SR - ročný prístup Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o
76.00 €
Za vypracov.ohlásení odpadu Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Za elektriku / Nedoplatok Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
105.35 €
Za plyn / nedoplatok Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
366.37 €
Za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
110.86 €
Za TKO December 2014 Dod.: FURA s.r.o.
101.38 €
Za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.83 €
Za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Za balíky dôchodcom Dod.: Ing. Molnár Ján
580.00 €
Za nabytok Dod.: Valéria Albertová - RIA NABYTOK
761.00 €
Za náhradné diely do kosačky Dod.: Baloghová Agáta Globus
80.20 €
Za Spol.Stav.Urad Dod.: OBEC VOJANY
83.50 €
Za internet Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.82 €
Za montáž nu penu Dod.: Gabriel Kovács
12.66 €
Za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
102.08 €
Za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
Za diáre 2015 Dod.: R.V.C Michalovce
70.20 €
Za členský príspevok Dod.: Združenie miest a obcí slovenska
16.83 €
Za obecné noviny Dod.: INPROST spol. s.r.o
67.60 €
Za kalendar 2015 Dod.: L-PRESS , Magdaléna Kopaszová
140.00 €
Za zamerania uličných pásov Dod.: GLOBEL s.r.o.
1248.00 €
Za odvoz V.K kontajnera Dod.: FURA s.r.o.
181.61 €
Za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.70 €
Za vyvoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
101.58 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Z elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.00 €
Z elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
460.00 €
Za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Za vyprac.Programu Dod.: AS EKO s.r.o
180.00 €
Za vypracov.ohlásení odpadu Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Za službu obce info mini Dod.: Datatrade s.r.o.
38.40 €
Za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.39 €
Za materiál Dod.: Gabriel Kovács
85.54 €
Za vývoz Dod.: FURA s.r.o.
150.27 €
Za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
Za plyn Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Za zdroj z roku 2013 Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
29.00 €
Za sporebu vody Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
1.57 €
Za fotogr.Obce Dod.: CBS Foto, s.r.o
64.50 €
Za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.04 €
Za ST.Materriál Dod.: Gabriel Kovács
55.12 €
za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
101.98 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
za opravu kosačky Dod.: NOVOTECH
63.00 €
za rekonštr.ústr.kúrenia Dod.: Vojtech Takács
1022.40 €
za časopis účtovníctvo Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
72.00 €
za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.39 €
za str. lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
345.02 €
za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
101.48 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
460.00 €
za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.00 €
za prenájom zariadenia Dod.: ANTIK telecom
1.00 €
za servisné práce Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
10.80 €
za program.vybavenia ekonomickej MZDY Dod.: IFOsoft s.r.o
20.28 €
za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.25 €
za spracov.hlásení ODP. Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
101.88 €
za spracov.hlásení ODP. Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
za spotrbu vody Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
3.14 €
za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
za ST.material Dod.: Gabriel Kovács
77.98 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
za auditorské služby Dod.: Ing. Marta Podolcová
350.00 €
Doména a wesbhosting Dod.: Webex media s.r.o.
19.90 €
za Obecné noviny Dod.: INPROST spol. s.r.o
15.60 €
za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.39 €
za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
101.78 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
za kancel.potreby Dod.: Adela Andrusová-ADELY
44.84 €
za nársdie Dod.: Gabriel Kovács
115.48 €
za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
150.27 €
za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.41 €
za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.00 €
za elektriku Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
460.00 €
za internet Dod.: ANTIK telecom
18.92 €
za vykonaných prác Prístavbu prístrešku Dod.: FERAMA spol.s.r.o
5910.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
za str. lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
276.73 €
za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.54 €
za prenájom zariadenia Dod.: ANTIK telecom
0.42 €
za odmeny výkonným umelcom Dod.: Slovgram
33.50 €
za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
101.98 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
za fotogr.Obce Dod.: CBS Foto, s.r.o
64.50 €
za vodu Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s
1.57 €
za počitačove a rekl. služby Dod.: Databanka
120.00 €
za tlač harmonogramu Dod.: FURA s.r.o.
13.32 €
za prenájom zariadenia Dod.: ANTIK telecom
1.00 €
za telefon Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.39 €
za vývoz TKO Dod.: FURA s.r.o.
101.68 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
za celoročnú reklamu na internet Dod.: Profesionálny register s.r.o
240.00 €
za inštalaciu progr. Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
18.00 €
za program.vybavenia ekonomickej agendy Dod.: IFOsoft s.r.o
150.72 €
za inštálciu Dod.: IFOsoft s.r.o
10.38 €
za hlasové služby Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.54 €
za komunalny odpa Dod.: FURA s.r.o.
101.58 €
úprava definície súvahy cez vzdialenú správu Dod.: IFOsoft s.r.o
10.38 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
48.00 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
78.00 €
Elektrina-dodávka Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.00 €
Elektrina-dodávka Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
460.00 €
Jedálne kupony Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER
209.94 €
Za spracovanie hlaseni o vzniku odpadu Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
3.73 €
Za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s
1.99 €
Inštalačné a servisné práce-Azuv 7.4, Ifosoft Dod.: TELLUS - Peter Lukáč
10.80 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:00
Utorok: 08:30 - 15:00
Streda: 08:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár