•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Úprava verejných priestranstiev, ciest a autobusové zastávky v obci Ižkovce

 13.06.2018

Názov projektu: „Úprava verejných priestranstiev, ciest a autobusové zastávky v obci Ižkovce“

Cieľ a popis projektu: Zlepšenie technickej infraštruktúry obce, zlepšenie dopravnej dostupnosti a zvýšenie kvality života

                                        v obci Ižkovce.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Kód Výzvy: 13/PRV/2015

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Ižkovce

Sídlo: Hlavná 56, 076 72 Ižkovce              

Miesto realizácie projektu: SR, Košický kraj, okres: Michalovce, obec: Ižkovce                     

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 77 982,52 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR):  58 486,89 EUR/ 19 495,63 EUR

http://www.mpsr.sk/,

http://www.apa.sk/

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:00
Utorok: 08:30 - 15:00
Streda: 08:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár